Intervju med Don Miguel Ruiz fra Living in Balance

Oversatt av Stefan Øyan

Don Miguel Ruiz

Don Miguel Ruiz
er forfatteren av bøkene KJÆRLIGHETENS KUNST og DE FIRE LEVEREGLER. Han ble født på landsbygda i Mexico der moren virket som curandera (healer) og bestefaren som nagual (sjaman). Naturlig nok ønsket hans nærmeste at han skulle videreføre de århundrelange familietradisjonene med healing og læring. Men i stedet valgte han skolemedisinen og utdannet seg til kirurg. En nær-døden-opplevelse tidlig på 70-tallet skulle imidlertid forandre livet til don Miguel Ruiz. I en årrekke har han arbeidet for å gi visdommen og kunnskapene sine videre til elevene sine. Metodene har vært forelesninger, kurs og reiser til hellige steder verden rundt.

I boken Kjærlighetens Kunst snakker du om toltekerne. Hvem var de og hvor kommer de fra?
Ruiz: For rundt 2 500 år siden var toltekerne kjent over store deler av det sørlige Mexico, og de bodde i oldtidsbyen Tula. Antropologer har betegnet toltekerne som folkeslag eller rase, men i virkeligheten var de vitenskapsfolk og kunstnere. De dannet et samfunn for å utforske og viderebringe utøvelsen av åndelige kunnskaper. Som mestere og elever kom de sammen og bygget Teotihuacan, den urgamle pyramidebyen utenfor Mexico By.

Du omtaler deg selv som en nagual fra Ørneridder-slekten. Kan du fortelle leserne mer om dette?
Ruiz: En tolteker er en kjærlighetens mester, en åndens kunstner og en person som hvert øyeblikk, hvert sekund, skaper den vakreste av alle kunstarter -kunsten å drømme. Livet er intet annet enn en drøm, og hvis vi er kunstnere, kan vi skape livet vårt med kjærlighet, og drømmen blir et kunstverk.

Er vi alle mestere, og har vi alle kraften til å skape og herske over våre egne liv?
Ruiz: Livet er en illusjon. Du har kraften til å skape. Du er den du er, fordi det er det du tror om deg selv. Hele din virkelighet, alt du tror og tenker er ditt eget skaperverk. For å bli kjærlighetens mestere må vi praktisere kjærlighet. Å mestre et forhold i et forhold, dreier seg ikke om å oppnå kunnskap, men om handling.

Hvorfor lever så mange mennesker i frykt og ikke i kjærlighet?
Ruiz: Vi ser på oss selv som uopphørlig, og vi ser på alle andre som uopphørlige. Denne vurderingen er basert på våre egne tanker, verdier og trossystem samt på oppfatningen av hva som er rett og hva som er galt. Mennesker er å sammenligne med temmede dyr, og denne formen for tilpasning leder oss inn i helvetes drøm der vi lever i frykt. Kjærlighet er helt ut ansvarlig. Hver handling har sin egen konsekvens. Alt vi gjør, alt vi tenker, alt vi sier, har følger.

Hvordan heler vi forholdet til oss selv, til partneren vår, til foreldrene våre og til barna våre?
Ruiz: Ethvert forhold består av to halvdeler. Den ene halvdelen er du, den andre er sønnen din, datteren din, faren din, moren din, vennen din og partneren din. Av alle disse halvdelene er du utelukkende ansvarlig for din egen halvdel, ikke for den andre halvdelen. Når vi prøver å ta ansvaret for den andre halvdelen, forandrer forholdet seg fra å være fylt av kjærlighet til å være et forhold preget av frykt. Følgen blir at det oppstår krigslignende tilstander i kampen om kontrollen. Når krigen om kontrollen utkjempes, nærer vi ingen respekt for den andre. Sagt med andre ord: Jeg må kontrollere deg fordi jeg ikke respekterer deg. Jeg må være ansvarlig for deg, for hva som enn skulle skje med deg, vil påføre meg smerte, og smerte vil jeg unngå. Når jeg derfor ser at du ikke er ansvarlig, må jeg uavbrutt kritisere og klandre deg for at du skal bli ansvarlig. Det vil si "ansvarlig" i mine øyne. Selviskhet, kontroll og frykt vil knuse ethvert forhold. Frykt som omdannes til handling kan bare føre til lidelse.

Hva er det motsatte av frykt og kontroll i et forhold?
Ruiz: Hvis du kommer fra kjærlighet, gir du mer enn du tar. Kjærlighet dreier seg om handling. Kjærlighet omdannet til handling kan utelukkende skape lykke. Og selvsagt - du elsker deg selv så høyt at du ikke lar selviske mennesker utnytte deg. Du respekterer deg selv. Raushet, frihet og kjærlighet vil skape det vakreste forhold - en vedvarende romanse. Når du er deg bevisst at ingen kan gjøre deg lykkelig, og at lykke er følgen av kjærlighet som kommer fra deg, da er dette er toltekernes største kunst. Det er å være en kjærlighetens mester. Den eneste veien til å kunne mestre kjærligheten er å utøve kjærlighet. Øvelse gjør mester.

Hvordan definerer du det "fullkomne forholdet"?
Ruiz: La oss late som om du forholder deg til partneren din på nøyaktig samme måte som du forholder deg til en hund. En hund er en hund. Uansett hva du gjør, vil den fortsette å være en hund. Du kommer aldri til å omskape en hund til en katt eller til en hest. En hund er en hund. Godtagelse, aksept, er en vesentlig del av det fullkomne forhold. Du kan ikke forandre partneren din. Enten elsker du ham/henne slik han/hun er, eller så gjør du det ikke. Å forsøke å forandre et annet menneske til å bli den du ønsker at vedkommende skal være, er som å forandre en hund til en katt.

Hvordan velger vi den rette partneren?
Ruiz: Det var et herlig avslutningsspørsmål. For det første må du vite hva du ønsker, hvordan du ønsker det, og når du ønsker det. Du må ha kjennskap til hvilke behov kroppen din har, hvilke behov sinnet ditt har, og til hva som passer deg godt. Den rette kvinne eller denne rette mann er et menneske som ønsker å gå i samme retning som deg. Det er et menneske som er i samstemmighet med dine synspunkter og verdier - følelsesmessig, fysisk, økonomisk, mentalt og åndelig. Et menneske du elsker akkurat slik han/hun er, og som du ikke må forandre overhodet! Den typen mann eller kvinne som får hjertet ditt til å synge, et menneske som er fullstendig på bølgelengde med den måten du er på, et menneske som elsker deg nøyaktig slik du er - det mennesket er det rette for deg.

Kjærlighetens kunst