Intervju med Don Miguel Ruiz i Inner Words Magazine

Oversatt av Stefan Øyan

Don Miguel Ruiz

Don Miguel Ruiz
er forfatteren av bøkene KJÆRLIGHETENS KUNST og DE FIRE LEVEREGLER. Han ble født på landsbygda i Mexico der moren virket som curandera (healer) og bestefaren som nagual (sjaman). Naturlig nok ønsket hans nærmeste at gutten skulle videreføre de århundrelange familietradisjonene med healing og læring. Men i stedet valgte han skolemedisinen og utdannet seg til kirurg. En nær-døden-opplevelse tidlig på 70-tallet skulle imidlertid forandre livet til don Miguel Ruiz, og han gikk inn i en periode med intens selvgranskning. Fra nå av viet han seg fullt og helt til det å mestre og praktisere anenes urgamle visdom. Siden da har han brukt all sin tid på å formidle lærdommene fra oldtidens toltekere. Mannens store begavelse ligger i å forene ny viten med forfedrenes gamle lærdommer, og på den måten gjøre det esoteriske og den sjamanistiske visdommen tilgjengelig for nåtidens mennesker slik at kunnskapene kan anvendes i vår hverdag.

- På hver vår måte er vi alle mestere. Hele livet øver vi oss på å mestre frykt, sinne, sjalusi, konkurransementalitet og tvil. Toltekerne vet at vi som mennesker inngår i en større drøm som kalles jordens drøm. Begrepet innebærer at alle mennesker har en felles drøm, og man trenger bare å åpne en avis for å se at denne fellesdrømmen er basert på frykt.
Den nevnte tilpasningsprosessen innebærer at verken tankene dine eller overbevisningen din er dine egne. Tankesettet ditt og det du tror på, fikk du overlevert fra foreldrene dine som i sin tur fikk dem fra sine. Dette nedarvede systemet av tanker, verdier og tro er i bunn og grunn intet annet enn vaner vi må frigjøre oss fra. Bare da kan vi slå inn på den livsveien som kalles kjærlighetens kunst. Med integritet og på din egen måte forandrer du ditt vesen og levevis. Du blir den du er. Denne drømmen er helt og holdent basert på kjærlighet.
Naturlig nok må du arbeide med deg selv for å endre tankesett, væremåte, tro og verdier. Du må bli en drømmekunstner. I oss alle bor denne uforlignelige kunstarten som gjør drømmen mulig. Når du har bevisstheten, åpenheten og kraften, vil du så avgjort begynne å treffe andre valg. Å besitte denne makten er det vi kaller den frie vilje. Hvis du har et valg, vil du aldri velge sjalusi, sinne, følelsesmessig smerte eller lidelse. Du velger denne drømmeveien fordi du ikke har noe valg. Hvis du har et valg, vil du alltid være lykkelig og alltid forelsket. Det er dette kjærlighetens kunst går ut på.

Hvilke skritt kan vi ta for å bli mestere i kjærlighet?
Ruiz: Toltekerne opererer med tre former for mesterskap. Det første er bevissthetens mesterskap. Her begynner vi med å dyrke frem er eget vitnerom, et sted for iakttagelser. På den måten kan vi gi slipp på våre tillærte forestillinger og få øye på hva vi har mestret til nå - nøyaktig hva tankesystemer og vaner er. Når vi ser sannheten om den vi er, kan vi begynne å forandre oss gjennom forvandlingens mesterskap. Omdannelsen innebærer å forlate en gammel drøm eller et nett av forestillinger og å gjenskape en ny drøm. Nøkkelen er å velge det du ønsker å tro på - å velge de forestillingene som gjør deg lykkelig og å kvitte seg med de forestillingene som påfører deg lidelse.
Kjærlighetens Kunst begynner når vi lever ut livet fra et sted med sann, betingelsesløs kjærlighet i stedet for frykt. Ifølge toltekernes tradisjon er alt skapt av kjærlighet. Kjærlighet er livet selv. Å mestre kjærligheten betyr å bli en drømmemester. Ved å være en drømmemester forandrer vi oss like raskt som drømmen forandrer seg. I stedet for å stritte imot tilpasser vi oss drømmen, og vi leder drømmen i nøyaktig den retningen vi ønsker.

Hvordan kan vi bryte med det tillærte tankesettet og forestillingene våre?
Ruiz: Det første skrittet er å erkjenne at vi er følelsesmessig såret. Vi bærer på sårede følelser. I likhet med fysiske sår må følelsesmessige sår renses og beskyttes for å kunne heles. Vi nærer en frykt for at andre skal røre ved sårene våre. Følgelig har vi som mennesker en tilbøyelighet til å reise rigide forsvarsverker rundt sårene våre. Dette forsvaret gjør at det går betennelse i sårene, og at de fylles med gift. På grunn av frykten for å bli såret slipper vi ikke andre mennesker nær innpå oss. Samtidig rører vi uavbrutt ved våre egne sår.
Veien frem til helbredelse av dine egne sår består av tre trinn: sannhet, tilgivelse og kjærlighet. Sannheten er som en skalpell som åpner sårene. Tilgivelse, som favner om både deg selv og andre, renser sårene. Og kjærlighet helbreder sårene.

Hva kan folk lære av foredragene dine?
Ruiz: Man kan snakke om to nivåer eller plan når jeg holder foredrag. For det første ønsker jeg å formidle bruken av de mektige redskapene som tradisjonen fra toltekerne har. Disse redskapene kan hele følelsesmessige sår og kan benyttes til å forlate fryktens spor og veksle over til kjærlighetens spor. På det andre planet åpner jeg en kanal av kjærlighet som leder rett til sjelen. Vårt sinn, vår kropp og vår sjel trenger alle til næring. Sinnet liker begreper og forestillinger, mens sjelen trenger kjærlighet. Møtene mine innebærer næring både for fornuften og for sjelen.

Kjærlighetens kunst