Aktuelt:

  • I salg: 19. mars 2007

Mer om denne boken

Se større omslag
(Høyoppløst - jpg)

Last ned utdrag Last ned

Andre bøker av denne forfatter


Original tittel: The Gnostic Gospels
Oversatt av Torbjørn Bergane
Omslag: Bjørn Roggenbihl
222 sider Ib., kr 249,00
ISBN 978-82-92605-08-0
ISBN-strekkode


Om forfatteren

Elaine Pagels
Elaine Pagels

Les mer...

Last ned et utdrag av boken her!

De gnostiske evangelier
Evangeliene som kirken holdt skjult

Elaine Pagels

ELAINE PAGELS - De gnostiske evangelier

KJØP BOKEN HER OG NÅ fra
Tanum.no

"En bok som tvinger oss til å tenke annerledes."
spacerNEW YORK TIMES

I 1945 gjorde en bonde i Øvre Egypt et sensasjonelt funn: en krukke som inneholdt flere nesten to tusen år gamle skrifter. Nag Hammadifunnet omfatter flere evangelier og vitnesbyrd om Jesu liv som på vesentlige punkter avviker fra de skriftene som ble stående som ortodokse.

"I dag begynner vi å ane at det vi kaller kristendommen - og det vi kjenner som den kristne tradisjon - bare er et lite tilfang av kilder som er valgt ut av dusinvis av andre. Hvem gjorde dette utvalget, og av hvilke grunner? Hvorfor ble visse andre skrifter utelatt og fordømt som 'kjetteri'? Hva var det som gjorde dem så farlige?" (…) Tradisjonelt har historikerne fortalt oss at de ortodokse motsatte seg gnostikernes oppfatninger ut fra religiøse og filosofiske grunner. Det gjorde de utvilsomt. Men undersøker man de gnostiske kildene, får man et vink om at striden også hadde en annen dimensjon. Kildene tyder på at disse religiøse stridsspørsmålene - om Guds og Kristi natur - samtidig har samfunnsmessige og politiske implikasjoner som fikk avgjørende betydning for kristendommens utvikling som institusjonell religion."
spacerFRA BOKENS INNLEDNING

Det vi i dag refererer til som Det nye testamentet fikk sin nåværende form først flere hundre år etter Jesu død … Ifølge Harvard professor Helmut Koester kan noen av de gnostiske evangeliene faktisk være eldre enn de nytestamentlige evangeliene.

10. juni 1949, fire år etter at oppdagelsene av disse skriftene ble gjort første gang, skrev en egyptisk avis følgende: "Vitenskapelig sett er oppdagelsen (av Nag Hammadi-skriftene) mer interessant enn oppdagelsen av Tutankhamons grav."

"En elegant, konsis og intellektuell bok. … Elaine Pagels gir en enestående beskrivelse av den tidlige kristne verden."
spacerTHE NEW YORKER

"Dette er den viktigste og mest oppsiktsvekkende boken om funnene ved Nag Hammadi i 1945. Pagels har gjort de gnostiske tekstene tilgjengelige for allmennheten på en utmerket måte."
spacerTHE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

Les bokanmeldelse i Fredriksstad Blad, 20.05.2007   6

spacer spacer