Aktuelt:

  • I salg: 19. mars 2007

Mer om denne boken

Se større omslag
(Høyoppløst - jpg)

Last ned utdrag Last ned

Original tittel: The Gospel of Judas
Redigert av Rodolphe Kasser, Marvin Meyer og Gregor Wurst
Kommentert av Bart D. Ehrman
Forord av Einar Thomassen, professor i religionsvitenskap UIB
Oversatt av Grete Helene Moen
Utgis i samarbeid med National Geographic Society
Omslag: Bjørn Roggenbihl
144 sider Ib., kr 249,00
ISBN 978-82-92605-07-3
ISBN-strekkode


Om NGS

National Geographic Society
National Geographic Society

Last ned et utdrag av boken her!

Judasevangeliet
Det fullstendige tapte evangelium til Judas Iskariot

Rodolphe Kasser, Marvin Meyer og Gregor Wurst
 
ELAINE PAGELS - Judasevangeliet

KJØP BOKEN HER OG NÅ fra
Tanum.no

Det kontroversielle Judasevangeliet var forsvunnet i 1600 år før det ble oppdaget i en ørkenhule i Egypt. The National Geographic Society utsatte det eldgamle evangeliets papyrussider for den mest inngående granskning for å bli sikre på alder og ekthet. Prosessen gikk blant annet ut på å bruke en strengest mulig karbon 14-metode på prøver av teksten, og å konsultere ledende filologer som kunne tolke meningen i evangeliet. Dermed kunne evangeliets opprinnelse, samt dets historiske og religiøse betydning, bli bekreftet. Denne banebrytende og utfordrende boken rommer den første utgivelsen av Judasevangeliet i nyere tid.

I 1600 år lå budskapet skjult. Da de innbundne papyrussidene i dette forsvunne evangeliet til slutt nådde frem til filologer som kunne oppklare meningen, ble de forbløffet. Her var et evangelium som man ikke hadde sett siden kristendommens begynnelse og som få fagfolk hadde trodd eksisterte engang - et evangelium som fortelles ut fra perspektivet til Judas Iskariot, historiens desiderte forræder. I denne gjennomgripende gjenfortolkningen ber Jesus Judas om å forråde ham. I motsetning til evangeliene i Det nye testamentet fremstilles Judas Iskariot som en rollemodell for alle dem som ønsker å være Jesu disipler. Han er den apostelen som virkelig forstår Jesus. Denne boken rommer den første utgivelsen av dette bemerkelsesverdige evangeliet etter at det ble fordømt av de første kirkefedrene, særlig St. Irenaeus i 180. Kodeksen (eller boken) som inneholdt evangeliet lå skjult i en hule i Midt-Egypt og ble oppdaget av noen bønder på 1970-tallet. I de mellomliggende årene ble papyruskodeksen kjøpt og solgt av antikvitetshandlere, gjemt bort og fraktet over tre kontinenter. Hele tiden ble den utsatt for skader som reduserte mye av den til fragmenter. I 2001 havnet den endelig i hendene på en gruppe fagfolk som omhyggelig samlet og rekonstruerte den. Judasevangeliet er oversatt til klar og tydelig prosa fra den koptiske originalen og ledsages av kommentarer som forklarer dets fascinerende historie innenfor den første kirkens rammer. Det gir et helt nytt forståelsesgrunnlag for Jesu Kristi budskap.

Da Jesus visste at Judas tenkte på noe opphøyd, sa han til ham: "Gå vekk fra de andre, så skal jeg fortelle deg om rikets mysterier. Du har muligheten til å komme dit, men det vil volde deg mye sorg. For en annen vil erstatte deg for at de tolv disiplene igjen skal bli fullstendige overfor sin gud."
Judas sa til ham: "Når vil du fortelle meg disse tingene, og når vil den store lysets dag gry for slektsleddet?" Men da han sa dette, forlot Jesus ham.

spacerFRA JUDASEVANGELIET

RODOLPHE KASSER, PH.D., er professor emeritus ved det historisk-filosofiske fakultetet på universitetet i Génève og en av verdens ledende koptologer. Han har tilrettelagt rekonstruksjonen og utarbeidet editio princeps i Codex Tchacos, som inneholder Judasevangeliet og tre andre koptisk-gnostiske tekster.

MARVIN MEYER, PH.D., Griset professor i bibelstudier og kristendom på Chapman University og direktør på Chapman University Albert Schweitzer Institute, er en av de fremste ekspertene på gnostisisme, Nag Hammadibiblioteket og tekster om Jesus utenom Det nye testamentet.

GREGOR WURST, PH.D., er professor i kirkehistorie og patristikk på universitetet i Augsburg i Tyskland. BART D. EHRMAN, PH.D. er professor med James A. Grey-utmerkelse og formann i fakultetet for religionshistorie på University of North Caroline på Chapel Hill, og en ekspert på ur-kristendom.

Boken innledes med et forord av Einar Thomassen, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.


Hør "Verdt å vite" på NRK P2 (klikk på NETTRADIO: 23.03.07 kl. 12.03)

Artikkeloversikt - Judasevangeliet

Judas og Jesus var bestevenner, Dagbladet.no Magasinet

Judas var ingen Judas likevel, Dagbladet.no Magasinet

Nytt ljus på Judas, Dagens Nyheter

The Judas Gospel - National Geographic Society, samleside

Gospel of Judas' Surfaces After 1, 700 Yeards - New York Times

A new Judas emerges from rediscovered gospel - The Boston Globe

The Betrayer's Gospel - The New York Times Review of Books

The Lost Gospel of Judas Iscariot? - National Public Radio, Washington D.C.

Nyopdaget evangelium kasdter nyt lys på Judas - Religion.dk

Wikipedia (NO) - Judasevangliet

Wikipedia (US) - The Gospel of Judas

Gnostic Judas - nettsted med informasjon om Judasevangeliet,
Nag Hammadi-funnet, De gnostiske evangelier og annet.

Les bokanmeldelse i Fredriksstad Blad, 20.05.2007   6

Kampen om Judas - Morgenbladet, 14. mars 2008

spacer spacer