Anmeldelse av "Bedre Uten Brød" - Lutz & Allan

av Karl Jensen, Overlege, Harstad Sykehus

Boka "Bedre uten Brød" av Allan & Lutz -- En basis bok i karbohydrat-redusert kosthold for helsearbeidere og legfolk!

Som Øre Nese Hals-lege har jeg hatt ofte hatt behov for å anbefale et optimalt kosthold til overvektige snorkere, pasienter med dårlig forbrenning (for eksempel med nesetetthet) og residiverende infeksjoner i de øvre luftveier, samt allergiske plager, mm. Etter å ha lest et tyvetalls forskjellige bøker om diett og ernæring, mener jeg å ha funnet, i denne boken, den mest optimale løsningen for de fleste av mine pasienter.
Allan & Lutz skriver her om nytteverdien av å begrense karbohydratene til 70-80 gram per dag, og viser til omfattende forskning, bl.a. i egen regi, som stort sett viser at karbohydrat begrensning gir bedre helse enn fett begrensning, og til og med bedre helse enn en mellomløsning med middels mengder av både fett og karbohydrat (som Fedon Lindberg anbefaler).

Dr. Lutz har ca 50 års positiv erfaring i å anbefale et karbohydrat-redusert kosthold til sine (mange tusen) pasienter, til alt fra hjertepasienter, pasienter med Crohns sykdom, ulcerøs colitt, sure oppstøt, overvekt, undervekt, sukkersyke, astma og leddgikt, osv. For vitenskapelig interesserte lesere inneholder boka rikholdig dokumentasjon (ca 100 kildehenvisninger) av egen og andres forskning som belyser disse tema. De ideer som forfektes i boka har rot i en mer enn 100 år lang tradisjon med karbo-redusert kostholdsbehandling av diverse sykdommer, som det store flertallet av helsearbeidere desverre ikke kjenner nok til og som forfatterne dokumenterer med historikk og kildehenvisninger. Dr. Lutz publiserte sin forskning og skrev boka "Leben ohne Brot" lenge før Dr. Robert Atkins gjorde success med sin lav-karbodiett gjennom boka "Den nye Diett Revolusjon". Dr. Lutz' diett er noe bedre fordi han ikke anbefaler en brå overgang til minimalt med karbohydrater, men legger seg på ca 70-80 gram, og hos noen pasienter 100 gram eller mer, i begynnelsen av dietten, mens Atkins begynner med en drastisk ommlegging til 20 gram karbohydrat i første fase av dietten, med senere gradvis økning av karohydrat mengden. Atkins diet gir en ketose, mens Lutz ikke anser dette som hensiktsmessig. Allan & Lutz dokumenterer med ulike kurver og diagrammer fra egen forskning hvordan dietten virker ved ulike sykdommer og hvilke fallgruber man kan oppleve underveis. Teksten opleves som logisk, nøktern og tillitvekkende. Boka vekker interesse og holder leseren fenget med, for mange av oss, oppsikstsvekkende opplysninger som for eksempel:

1. Evolusjon brukes som forklaringsmodell for hvorfor mennesker ikke tåler store mengder karbohydrater. Ved overgang fra storvilt via småvilt til kornprodukter for noen få tusen år siden har man ved utgravninger av skjelletter funnet at gjennomsnittshøyden for mennekser gikk ned ca 10-15 cm og at antall manglende tenner i undersøkte kjever økte jent og trutt. Antakelig var dette både en følge av mindre mengder animalsk fett og protein med tilhørende lettfordøyelige vitaminer og mineraler, men også et resultat av karbohydratenes negative innvirkning. Karbohydrater i store mengder øker nemlig insulin produksjonen, noe som i sin tur bl.a. medfører en skadelig hemming av det viktige veksthormonet som vanligvis bidrar til kropsoppbygging og -vedlikehold hos menneskearten, som i flere millioner år har basert seg på rikelig med animalsk fett og protein i kostholdet (via storvilt), en type kosthold som man vet stimulerer veksthormonproduksjonen.

2. En diett med rikelig med animalsk fett og protein og lite karbohydrater dokumenteres å bedre hjertefunksjonen målt ved blodprøver og EKG.

3. Hjertet forbrenner helst mettet fett som "brensel".

4. 90% av pasienter med pasienter med sure oppstøt opplever permanent bortfall av sine plager ved å legge om til en lav-karbo diett.

5. Forfatterne argumenterer overbevisende for hvorfor en kalori-redusert eller fett-redusert diett nesten aldri gir permanent vekttap, mens et fettrikt kosthold gjør det. Det har bl.a. å gjøre med insulinets rolle som en effektiv hemmer av fettforbrenningen.

6. Insulin (som produseres ved et karbohydratrikt kosthold) får kreftceller til å forbrenne mer sukker og bli mer aggressive og mer primitive (med færre mitochondrier). Kreftceller forbrenner for det meste sukker, i motsetning til mange av våre friske kroppsceller som i større grad forbrenner fett og protein. Karbohydratfattig kost kan virke "passiviserende" på kreftceller slik at de til en viss grad "redifferensieres" i retning av noe mer normale kropsceller.

Boka anbefales som en konstruktiv strategi mot fedme, diabetes, residiverende infeksjoner og andre livsstilssykdommer.

Karl Jensen, Overlege, Harstad Sykehus


Wolfgang Lutz og Christian Allan - BEDRE UTEN BRØD

  

spacer
Wolfgang Lutz og Christian Allan - BEDRE UTEN BRØD