Lille Måne velger Sentraldistribusjon

Valget av distribusjonsleverandør falt på Sentraldistribusjon.

Lille Måne har signert kontrakt med Sentraldistribusjon, og vil være fullt operativt på SD fra og med 20. august 2004.
Alle bokhandlere er lagt inn med en standardrabatt på 41 %, og denne er lagt inn i SD's ordrebehandlingssystem. Øvrige betingelser følger bransjeavtalen.